csontkovacs-terapeuta.hu


A tartalomhoz

Aura/energiatesteink

Az aura

A természet mindent megadott számunkra, ami szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk érzékelni az aurát. Pusztán arra van szükség, hogy érzékszerveinket tudatosan összehangoljuk. Ha eljutsz oda, hogy képes vagy önnön erődtől vezérelve látóvá válni, nem kell senki másra támaszkodnod, egyszerűen tudni fogod, és a tudásodat önmagad lelki és szellemi fejlődésére fordíthatod.
Bárki képes látni az aurát bizonyos mértékig. Ahelyett hogy újabb rejtélyt kreálnánk a megszerzett képességből, a törekvés az, hogy mindenkinek megmutassam mire is képes a saját szemével.
Ha egyszer nagyon sokan látják ugyanazt a dolgot, akkor úgy gondolom, hogy ez a képesség része az emberi természetnek és kitüntetett figyelmet érdemel.

Mi is tulajdonképpen az aura?

Ez az erőtér gyakorlatilag a fizikai test, szabad szemmel nem látható, több dimenziós, nagyobb kiterjedésű kivetülése. Növényeknél, állatoknál éppúgy megfigyelhető, mint embereknél. Tulajdonképpen ez az energiaburok egy rendkívül összetett és sokatmondó jelenség az élőlények körül.
Az aura elsősorban nagyon komoly védelmi szerepet tölt be a test körül. Elhárítja a fizikai síkról érkező negatív hatásokat, ezzel akadályozza, hogy biológiai lényünket közvetlen érjék a sejtek számára veszélyes sugárzások. Gyakorlatilag az aura egy hatalmas energiapajzsként szolgál bennünket, amelyben, koncentráltabb formában van jelen az Energia, mint rajta kívüle. Ebből a közvetlen Energiából tápláljuk fizikai lényünket a csakrákon keresztül, melyek jó esetben, folyamatosan mozgásban tartják az áramlást.
Az aura következő fontos szerepe, hogy jelzi a biológiai, a lelki, és a szellemi állapotunk minőségét. Az ember körüli energiamezőt tulajdonképpen egy színes felhőként láthatjuk, s e színek árnyalatából, milyenségéből következtetünk az egyén lelki állapotára, esetleg fizikai problémáira.

Alapvetően, az aurának e tulajdonságára kell kitüntetett figyelmet fordítanunk. A jó auralátó, némi gyakorlással és tapasztalattal a háta mögött elég pontos diagnózist képes felállítani, pusztán az aura színeinek minőségéből. Elsősorban indiai és Buddhista tanítások szerint, alapvetően hét színrétegre osztható az aura.

1. Fizikai - kék

2. Éteri - rózsaszín

3. Asztrális - sárga

4. Mentális - zöld

5. Lelki - lila

6. Mennyei - fehér

7. Isteni éntudat - vakító fény

Az aura színei rendkívül meghatározók, úgy is értelmezhetőek, mint egyféle kódrendszer, mely a gyógyítónak, látónak óriási segítséget nyújt különféle lelki és biológiai problémák feloldásában. A látható aura, a gyakorlatban egészen másképpen néz ki, mint az imént leírtak. Keleti tanításokban terjedt el az aura szivárványszerű ábrázolása, de valószínű, hogy ez a képi ábrázolás, pusztán a könnyebb emberi megértés kedvéért vált közismerté. Voltaképpen a valóságba nem lehet rétegeket észlelni, inkább foltszerű színátmenetek láthatók. Talán az aurafotó valamelyest visszaadhatja azt a képet, amit valójában az aurában érzékelni lehet, de ez a képi megjelenítés sem teljesen tökéletes.
Az aurában egy-egy szín határozottan kiemelkedik. Előfordul, hogy a sötétebb színek dominálnak, erősebb piros, vagy a zöld, de találkozhatunk tiszta rózsaszínben illetve fehérben pompázó aurával is.
Azonban, hirtelen hangulatváltozás, vagy bármilyen egyéb külső fizikai és belső lelki hatás, képes néhány másodperc alatt megváltoztatni az aura színét.
Átlagosan, normál körülmények között 1,5 - 2 m körüli a látható energiamező kiterjedése. Súlyosan beteg egyéneknél, krónikus betegségekben szenvedők esetében, néhány cm-es is lehet. Spirituálisan fejlett egyének azonban több méteres aurával is rendelkezhetnek.

Mindannyian egy hatalmas energiatérben foglalunk helyet, egy hatalmas aurában, ami maga az Univerzum. Bár érzékeink szerint az aurát bizonyos terjedelem után végesnek gondoljuk, a valóságban egyáltalán nem így van. Ugyanis a látható aura valóban csak bizonyos mértékig észlelhető, de azon a ponton, ahol a szélét véljük meghatározni, tökéletesen egybeolvad az Univerzum éterével, s a végtelenségig folytatódik. Így kaphatunk magyarázatot, arra az olykor már nevetségesnek tűnő kezelési eljárásra, amikor a gyógyító távúton, azaz telefonon, televízión keresztül vagy fényképről kezeli a betegeket.

Az aura kiterjedése végtelen, tehát egy megfelelő hangolódás után, abszolút lényegtelen milyen távolságra tartózkodik a kezelendő személy. Mivel az auráink összeérnek az éterben, gond nélkül tud hatást gyakorolni rá a gyógyító. Ezért semmiképp nem lebecsülendő ezeknek az embereknek a tevékenysége, mert nagyon is jól tudják, hogy mit tesznek.

Az aurafotózás sem ad teljesen átfedő képet az aura valódi megjelenéséről. Az aurafotókon ugyanis nem láthatóak azok a sötét foltocskák, amelyek a szervi probléma helyén a valóságban bizony ott vannak, valamint, sem a földsugárzások, sem egyéb negatív hatás nyomait nem lehet kimutatni a fényképeken.

Milyen tényezők határozhatják meg az aura megjelenési formáját?
Egyfajta energiapajzsként működik az aura, mely mindennemű külső, vagy belső negatív hatást igyekszik elhárítani.
Gyakorlatilag bármilyen negatív vagy pozitív befolyás ér bennünket, az aura színkód-rendszerében azonnal, tartósan vagy kevésbé tartósan megmutatkozik.

Negatív befolyás:

- káros földsugárzás: (vízérsugárzás, Hartmann-zóna, érctelér, kőzetfeszülés)

- elektroszmog, radioaktív sugárzás, mikrohullám

- rosszindulatú vagy ellenszenves emberek társasága

- súlyos vagy halálos beteg ember közelsége

- stressz, fáradtság, kimerültség, betegség

- gyűlölködés, harag, rosszindulat, irigység, félelemPozitív hatások:

- jóindulat

- szeretet

- pozitív földsugárzás

- szerelem

Ha egy adott személyt, az itt felsorolt valamely pozitív, vagy negatív hatás éri, bizonyos helyeken megváltozik az aura színe, esetleg az egész felhő árnyalata átalakul. Az igazán egészséges aurában a világosabb színek emelkednek ki élesebben, míg a sötét színek mindig valamilyen lelki vagy testi hibára utalnak.
Energiamezőnk azonban nem képes a végtelenségig tökéletesen ellátni védelmi feladatát, ha folyton negatív tényezők befolyásolják. Az aura bizonyos idő után legyengülhet, s a védelmi rendszer ernyedtsége következtében a biológiai szervezetünket fokozottabban érik a káros hatások. Előfordul, hogy egyes pontokon kis sötét foltok jelennek meg, melyek minden esetben az adott helyen valamilyen szervi elváltozásra utalnak. Nagyon fontos tehát, hogy az aurában megjelenő színeket jól értelmezve, biztonsággal kutassuk fel a különféle testi és lelki problémákat, az egészségmegőrzés és a sikeres gyógyítás érdekében.
Ekképpen értelmezhető az aura színkód-rendszere:


Az aura rétegeiFIZIKAI SÍKÉter test


- 1. réteg -
Fizikai akarat 1-3 cm, struktúrát, föld elem/prána alkotja Az "éter" szó átmenetet jelent anyag és energia között. Apró energiavonalakból épül fel, fénysugarak szikrázó szövetéhez hasonlatos. Szerkezete hasonló a fizikai test szerkezetéhez, szerveket és az anatómiai képletet is tartalmazza energetikai szinten. Ez a réteg határozza meg a fizikai test formáját és a test szilárd részeivel áll kapcsolatban..
Fizikai síkon: Az idegrendszer cselekvő és ismeretszerző érzékek működése, fizikai működés, a test automatikus működése, és fizikai érzetek-érzelmek: fájdalom, élvezet, hideg-meleg stb.
Színe általában fehér vagy szürkésfehér.
Feladata a fizikai test védelme a káros sugárzásokkal szemben. A fizikai testet ért sérülések, műtéti hegek jól látszanak benne. Éter teste az élőlényeken kívül az élettelen dolgoknak is van, csak kisebb. Egyfajta védőmáz szerepét tölti be.

Érzelmi , emocionális test


- 2. réteg -
Fizikai érzelem. 2,5-7,5 cm, kavargó mozgásban lévő, víz elem/prána alkotja Folyamatosan kavargó színes "felhők", az energia színfoltjai gyakran érzelmi kitöréseknél kilövellnek. Folyékony szövetekre és nemző szervekre hat. Érzelmek kifejezése alacsony, ösztön szinten. Mohóság, harag, kéj, félelem, elégedettség, öröm, vágy stb.

Mentális test


- 3. réteg -
Fizikai gondolkodás - 7,5-20 cm, strukturált, tűz elem/prána alkotja Fej váll körül sárgás színben mutatkozik meg, ha mentális folyamatokra összpontosítónk ragyogóvá válik és kiterjed. Gondolati strukturált gondolat formákat tartalmaz. Praktikus, racionális természetű gondolatok, lineáris, elemző tudat szintje. A szervezet hő háztartásával áll kapcsolatban. Keveredhet az asztrális vagy érzelmi test színeivel. Sárga színű.


ASZTRÁL SÍK


Asztrál test

- 4. réteg -
15-30 cm, kavargó mozgásban lévő, levegő elem/prána alkotja Összekötő híd a fizikai síkok és spirituális síkok között. Színes energia örvények képezik de finomabbak mint az érzelmi testé, színei is halványabbak, pasztell rózsaszínnel átitatva. Fő feladata a kapcsolatokban és az érzelmi - energetikai kommunikációban van. Különböző formájú, hatalmas színes foltokat képes kilövellni is ily módon összeköttetésbe kerül mások energiáival. Szeretet, gyűlölet, féltékenység, törődés, bizalom, vonzalom stb. Fizikai testben a légnemű folyamatokra és a gázcsere folyamatokban működését befolyásolja.

SPIRITUÁLIS SÍK


Éteri szint

- 5. réteg -
Pszichés akarat - 30-45 cm - strukturált- Éther/akasha elem alkotja Éteri minták szintje, tartalmazza a fizikai test és az összes alsóbb test éterikus mintázatát. Akarat megnyilvánulását teszi lehetővé pszichés szinten és lehetővé teszi a gondolkodás- érzés- akarat leképezését fizikai síkra. Fizikailag a szervezet belső irányító mechanizmusával áll kapcsolatban, amely a tudati központ utasításait hajtja végre a fizikai testtel. Ez a szint az ahol a hang teremt anyagot. A tudat magasabb akaratként nyilvánul itt meg, amely lehetővé teszi a megnevezés és a meghatározás erejével létrehozni a dolgokat.

"Kezdetben vala a szó és az szó Istennél vala"


Az akasha mindenek létrejöttének ős oka. Kék színű test áttetsző fonalak sokaságával.


Mennyei test


- 6. réteg-
Pszichés érzelem- 60-85 cm- Eleme az elme Spirituális sík érzelmi szintje amelyen keresztül átélhetjük a kapcsolatot az egész univerzummal a legmagasabb érzelmi szinten átéljük az Istennel való egységet és a feltétel nélküli Krisztusi szeretetet. Az aura réteg pasztellszínekből álló, csillogó fényben jelenik meg, alakja a testből kisugárzott fényből áll, amelyben ragyogóbb, erősebb fénysugarak vannak homlok cs. és szív cs. mentén. Nagyon magas frekvenciából és nagyon finom energiából áll. Ez a szint fejezi ki a valóság magasabb, elvontabb szintjeihez kapcsolódó érzelmeket és közvetlen kapcsolatban van az intuíció, elme, fantázia működésére.

Keterikus vagy okozati test


- 7. réteg -
Pszichés gondolat - 76-108 cm - Eleme az értelem Spirituális sík mentális szintje. Ha a tudatunkat erre a szintre emeljük tudjuk, hogy egyek vagyunk az Istennel. Tojás alakú, magasan szervezett, arany-ezüst parányi fémszállakból álló auratest, amely az egész aurát átfogja. Aranyló, villódzó, lüktető fények, arany fényszálak. Ez a hálózat az aranyfény erejét, isteni elmét mutatja, ami összehangoltan együtt tartja a teljes mezőt.. Külső széle nagyon erős és rugalmas és véd-(el-me)ző. Tartalmazza az élettervet a múlt életek síkjait és az utolsó olyan spirituális szint amely kapcsolatban van a jelenlegi inkarnációval. Ebben a rétegben található a jelen életünkre érvényes múltbeli karma lenyomata. Személyiségünk és inkarnációnk határait húzza meg, és a gondolkodás, valóság megértésének pszichikai funkcióit tartalmazza.

A jelenlegi inkarnációt túlhaladó rétegek:KOZMIKUS SÍK


- 8. réteg -
EGO Nehezen észlelhető színes fluid szubsztancia. A jelen valamint múltbeli életeinkhez fűződő ragaszkodás és azonosítást tartalmazza. A reinkarnációk által szerzett tapasztalatok szintje.

TUDAT SÍK


- 9. réteg -
TUDAT A lélek legfinomabb energiája. Kristályos szerkezetű. A lelkileg fejlett embereknél nagyon nagy mértéket ölthet, akár több száz kilométer. Az abszolút tudat szintje, amely mindennel kapcsolatba kerülhet és eggyé válhat az univerzum minden titkával. Isten minden bölcsességével, szeretetével, erejével való egyesülés szintje.
A 8. és 9. réteg általában nem terjed ki a 7. auraréteg határán. Csak az abszolút tudat által lehet eme rétegeket megélni.Mitől szakadhat ki az Aurád?A testedet körülvevő energiamező folyamatos mozgásban van, állandóan reagál a téged ért eseményekre, és befolyásolja hangulatod, gondolataid. Időnként nagyon rossz neki: szakad, szivárog, csonkolódik. Ahogy testünk immunrendszere is meggyengül a túlzott behatásokra, ugyanúgy lelki pajzsunk is sérül időnként. A téged ért események, találkozások, elválások mind rongálhatják aurád állapotát, egységét. Érdemes tudni, mikor mi történik az energiameződben, és hogyan hozható helyre a keletkezett kár.

Szakadás

Amikor annyira rossz dolog történik, hogy úgy érzed, mintha nem veled esne meg mindez, vagy olyan sokkszerű hatás ér, amit alig lehet elviselni, akkor keletkezik egy hasadék az aurán. Ezzel a mechanizmussal könnyebben elviselhető a mentális vagy fizikai fájdalom, ez a védekezési mechanizmus teszi lehetővé, hogy túléljük az élet valószerűtlen és váratlan fordulatait.
Szakadást okozhat: születés, szülés, sokkos ijedtség, bántalmazás, baleset, elhagyatottság, helytelen meditáció vagy hipnózis, előző életből áthozott érzelmi vagy mentális blokk.

Hogyan hozd helyre?

Ez egy viszonylag ösztönös folyamat, ahogy a test is meggyógyítja magát, az aurád is minden alkalmat megragad a "foltozásra". Érdemes visszamenni az eseményhez, és addig foglalkozni vele, míg a nyoma is elmúlik.

Szivárgás, életerő-vesztés.

Van, hogy az aura nem bírja tovább, és annyira erőtlen lesz a folyamatos negatív behatások következtében, hogy szivárogni kezd. Ilyenkor állandó energiavesztésben vagy, amíg nem töltődsz fel újra. Amikor futtában eszel, egyik telefon éri a másikat, magánéleti gondjaid vannak, vagy folyamatos elektroszmogban ülsz, vagy azt érzed, sosem fogod utolérni magad ez hamar megtörténhet. Figyelj oda, és változtass!
A szivárgás tünetei: az izületek gyulladása, végtagok fájdalma és gyengesége, kimerültség, memóriazavarok. Időnként az egész tested fáj, ilyenkor az aurád úgy néz ki, mintha könnyezne.

Hogyan hozd helyre?

Lazíts. Használd okosan a szabadidőd, vagy ha nincs neked olyan, hát csinálj. Törődj a testeddel, egyél sok színes zöldséget, gyümölcsöt, pihenj illóolajos fürdőben, mozogj a szabadban, és fogadd el mások segítségét.

Lerakódások

Amikor valami blokkolja az energiák útját, meghatározott csakrák "bénulnak le". A szívben a nyomás, az állandó gyomorbántalmak, a gyakori fejfájás és az aluszékonyság mind ennek a tünete lehet. A televízió, és általában a képernyők például a koronacsakrát torlaszolják el, így a felsőbb énedtől és a külvilág teljes érzékelésétől zár el téged. Az aurád ilyenkor úgy néz ki, mintha valami zavaros köd ülne rajta.
A lerakódások oka lehet: gyermekkorban ismétlődő negatív események, szeretethiány, szerelmi csalódás, bizalomvesztés, állandó kritika, túlzott tévézés, videojátékok, bármilyen függőség.

Hogyan hozd helyre?

Az egész aurát "ki kell öblíteni", mint amikor a tested a méreganyagoktól szabadítjuk meg. Érdemes ezt külső segítővel végezni, aki testileg és spirituálisan is segíti a folyamatot. Az életed újrastruktúrálása, kisebb, majd nagyobb célok, sikerélmények, a másképp-látás megtanulása szükséges ahhoz, hogy a lerakódásokon túladj.

Csonkolódás

Szerelmi szakítás, válás vagy egy szeretett személy halálának a következménye. Ilyenkor az aura elveszti tojásformáját, és az energiatér nem tud visszarendeződni, csonka marad. Az összeszokott energiatereket nagyon nehéz szétválasztani, halálesetkor viszont gyorsabban megy, hiszen a másik fél könyörtelenül kivonja az energiáit a másikéból.
Csonkolódhat az aurád, ha nem vagy képes feldolgozni egy veszteséget. Az egymást elengedni képtelen szerelmesek a szakítás után például valami nyúlós-ragacsos energiamasszával kötődnek még egymáshoz, és mintha mindketten egy-egy élősködőt hordoznának a terükben. Ilyen érzés a megszállás is.

Hogyan hozd helyre?

Meg kell tanulnod elengedni. Meditációkkal, tanulással el kell jutnod oda, hogy a jelen időben gondolkozol, mert a jövőbe csak innen lehet nézni. Amíg a múltban élsz, annak fájdalmában és a kudarcaiban, élősködőket hordozol az aurádban.

Szeretnéd látni az Aurát?


A Természet MINDENT megadott számunkra ami az Aura látásához kell. Mindössze arra van szükség, hogy tudatos erőfeszítéssel összehangoljuk érzékszerveinket. Ha meg se próbálod, SOHA sem fogod látni az Aurát. Viszont ha egyszer vmit saját magad is LÁTSZ, nem kell többé senki másba vetett hitedre sem támaszkodnod. Egyszerűen TUDNI fogod. És a tudásodat még több tanulásra fordíthatod.
Sok nagy ember mondta a múltban, hogy "van szemünk, de minek, ha egyszer úgy sem látunk velük".Ezen dokumentum későbbi részeiben rájösz majd, hogy miről beszéltek.
MINDENKI képés látni az aurát egy bizonyos fokig.
Az emberek körüli Aurát részben elektromágneses sugárzás alkotja, ami a mikrohullámútól az infravörösön át egészen az ultraviola fényig mozog. Az alacsony frekvenciájú mikrohullámú és infravörös része a színképnek (testhőmérséklet) úgy tűnik, hogy a testünk alacsonyabb funkciójival van összefüggésben (DNS szerkezet, anyagcsere, keringési rendszer stb.) míg a magas frekvenciájú (ultraviola) hullámok inkább a tudatos tevékenységeinkel kapcsolatosak, mint a gondolkodás, kreativitás, szándékaink, humorérzék és érzelmeink. Az orosz tudósok, akik 3 évtizeddel tartanak mindenki előtt az Aura kutatás területén, felfedezték, hogy DNS-ünk megváltoztatható a mikrohullámú Aura befolyásolásával. A magas frekvenciájú ultraviola rész nagyon fontos és egyben a legérdekesebb, de mindközül a legkevésbé ismert is. Ugyanakkor ez az a rész, ami puszta szemmel is látható.


Ezenkívül Auránk egyfajta sprituális kézjegy. Ha olyan embert látsz, akinek világos és tiszta Aurája van, BIZTOS lehetsz benne, hogy jószándékú és spirituálisan fejlett, még akkor is ha szerény és nincs tudatában. Ugyanakkor ha egy embernek szürke vagy sötét az Aurája, BIZTOSRA veheted, hogy tisztáttalan szándékai vannak, mindegy, hogymennyire impresszívnek, ékesszólónak, műveltnek, jókiállásúnak vagy jólöltözöttnek is tünik az illető.


Az Aura látásához szükség van:


- a szemeink érzékenységének növelésére és
- az érzékelt rezgéstartomány kiterjesztésére a látható fény mögé.

A fentieket elérhetjük


- a periferikus látásunk használatával és fejlesztésével
- az expozíció fokozásával
- és azzal, ha erősítjük a látásérzékelés feldolgozását az agyban - növelve a kapcsolatot a bal és a jobb agyfélteke között.


1. Koncentrációs gyakorlat:


Helyezd az 1. ábrán látható képet körülbelül 1,5 méterre magad elé. Nézd pontosan a fekete pöttyöt legalább 30 másodpercig vagy tovább, és figyeld meg a színes pontokat a periferikus látásoddal. Ne engedj a kisértésnek, csak a fekete pöttyöt nézd.
Figyeld meg, hogy a színes területeket úgy tűnik, mintha egy másik szín Aurája ölelné körül. Amikor a periferikus receptorainkat stimuláljuk egy ideig, színérzeteink vannak, amik teljesen mások, mintha a központi látásunkat használnánk. Minél többet koncentrálsz, annál világosabb az Aura a színes területek körül, mivel az érzékenységed nő. Korábban képes lettél volna ezt a képet nézni órákán át anélkül, hogy bármit is láttál volna. A gyakorlat kulcsa az, hogy EGYETLEN pontra koncentrálsz elég hosszú ideig. Ez a gyakorlat azt a módot szemlélteti, ahogyan nézni kell az emberi Aurák látásához, tudatosítva magunkban látószervünk és érzékelésünk bizonyos képességeit.

2. Koncentrációs gyakorlat


Ennek a gyakorlatnak a célja az, hogy élénkítse a kommunikációt mindkét agyféltekéd között, ezáltal a "feldolgozási hatásfokot" növeli, ami szükséges az Aura látásához. Helyezd a 2. ábrán látható képet kb. 1 méterrel magad elé. Nyújtsd előre a kezed, így ujjaid egyike a körök között és alatt van.
Fókuszálj az ujjad végére és ne törődj a körökkel, nézz át rajtuk. Most 4 kört kellene látnod. Ha ez sikerült próbáld meg a két középsőt EGYESÍTENI (hogy átfedjék egymást) és EGY kört látni EGY FEHÉR KERESZTEL az ujjad tetején, középen a kettő között. Ha látod a keresztet az annak a bizonyítéka, hogy bal agyfélteked (ami a jobb szemmel van kapcsolatban) a jobbal kommunikál (ami a bal szemedhez tartozik).
Ez a gyakorlat nagyon hasznos: mindössze 5 perc megduplázza a bioenergiád és elősegíti az öngyógyulást.
A kereszt először lebegni fog és bizonytalannak tűnik majd. Kísérletezz a szemed és az ujjad közti távolság változtatásával, hogy elérd a tökéletes keresztet.Jelentős haszonra tehetsz szert 3-5 perc után, lehetőleg pislogás nélkül, de a bűvös időtartam úgy tűnik, hogy 45 perc folyamatos koncentráció, ami IGAZI változást idéz elő a szellemi (mentális) és aurikus képességeidben

Színek, és aurikus párjaik

a vörös türkizkék, a türkizkék vörös színű aurát ad
a narancssárga kék, a kék narancssárga aurát ad
a citromsárga ibolyaszínűt, az ibolyaszín citromsárga aurát ad
a zöld rózsaszín, a rózsaszín zöld aurát ad

Az aura érzékelése:

1.
Ültesd le az alanyt egy nagyon finoman megvilágított EGYSZÍNŰ FEHÉR háttér elé. A színes háttér megváltoztatja az Aura színeit, ehhez többlettudásra van szükséged a színek kombinálásáról. Néhány háttér/Aura variáció félreértelmezéshez vezethet.

2.
Nézz ki EGYETLEN PONTOT, és csak arra figyelj. A homlok közepe TÖKÉLETES erre a célra. Itt található az ún. Homlok Csakra vagy más néven Harmadik Szem. Néhány kultúrában (Indiában például) egy jelet raknak a homlokra. Az ilyesfajta jelek az ősi időkben egyfajta felkérést jelentettek, hogy vessünk egy pillantást az illető Aurájára.

3.
Nézd ezt a pontot legalább 30-60 másodpercig vagy még tovább.30 másodperc után elemezd a környező dolgokat a periferikus látásoddal, miközben még mindig a kínézett pontra nézel. A koncentráció megtartása a legfontosabb. Álld meg a kísértést, és ne nézz máshova. Látnod kellene, hogy az alany körül a háttér világosabb és MÁS SZÍNE van, mint a távolabbi környezetnek. Így érzékeled az Aurát. Minél tovább koncentrálsz, annál élesebben látod. Jusson eszedbe, hogyha csak egy pontra figyelsz az növeli érzékenységedet a szemedbe jutó Aura rezgések felerősítésével.


A legmagasabb szintű Aura gyakorlatokat teljes sötétségben végzik, de ehhez több óranyi folyamatos koncentrációra és rendszeres gyakorlásra van szükség.

Tiszta színek jelentése az Aurában
(a szivárvány fényes, ragyogó, monokromatikus színei)


A lila: spirituális gondolatokra utal, sosem erős pont az Aurában. Mindössze átmeneti "felhők" vagy "lángok" formájában jelenik meg.
A kék: kiegyensúlyozott létezés, helytállás, nyugodt idegrendszer, vagy energia küldése. Ha egy embernek ez a szín dominál az Aurájában, az illető nyugodt, kiegyensúlyozott, arra is késznek érzi magát, hogy egy barlangban éljen és életben is maradjon. Született túlélő. A kék gondolat jelentheti az idegrendszer pihentetését a tudat egyensúlyának eléréséhez, vagy szólhat a túlélésről is. Az acélkék az egész Aurát uralhatja, mikor az illető energiát kap vagy küld, vagy telepatikus kapcsolatban van. Például Michel Desmarquet, a "Thiaoouba Prófécia" c. könyv szerzője gyakran acélkéken sugároz előadásai során, különösen amikor a közönség kérdéseire válaszol.
A türkiz: lendületes és nagyon energikus személyiségre utal, aki képes az énjének kivetítésére és hatással van másokra. Az olyan emberek, akiknél a türkiz erős pont az Aurában képesek egyidejűleg több dolgot is csinálni és jó szervezők. Unatkoznak ha arra kényszerűlnek, hogy egyszerre csak egy valamire koncentráljanak. Az emberek szeretik azokat a főnököket, akiknek türkiz Aurájuk van, mert elmagyarázzák céljaikat és képesek hatni a csapatukra, ahelyett, hogy csak parancsolgatnának. Az ilyen színű gondolat szervezésről és a másokra hatásról árulkodik.
A zöld: nyugalmas, mérséklő energia, természetgyógyászati képesség. Az emberek, akiknél a zöld erős pont az Aurában természetgyógyászok. Minden ilyen foglalkozású személynél jelen kellene lennie ennek a színnek. Minél dominánsabb a zöld, annál jobb a gyógyító. Az ilyen emberek szeretnek kertészkedni és értenek a növényekhez. Egy zöldszínű, erős Aurájú ember jelenlétében lenni nagyon békés és nyugalmas érzés. A zöld gondolat nyugalmi állapotot és gyógyítást jelent.
A sárga: öröm, szabadság, kötődés nélküliség, létfontosságú erők felszabadítása vagy szabadon bocsátása. A sárgával sugárzó emberek tele vannak belső örömmel, nagyon nagylelkűek és nem kötődnek semmihez. A sárga fényudvar a fej körül magas spirituális fejlettséget jelent. A sprituális tanító ismertetőjele. Senkitől se fogadj el spirituális tanítást, akinek nincsen hasonló glóriája. Buddhánál és Krisztusnál a fényudvar egészen a karukig terjedt. Manapság nehéz olyan embert találni a Földön, akinél nagyobb mint 1 hüvelyk (2,54 cm). A sárga glória a rendkívül aktív homlokcsakra eredménye. A spirituálisan fejlett emberek éveken keresztül folyamatosan serkentik a homlokcsakrájukat, mivel mindig erőteljes spirituális gondolataik vannak. Ha ezt a csakrát különösen aktív állapotban figyeljük meg, egy sárga (az ibolyaszín Aurikus párja) fényudvar jelenik meg körülötte az egész fejet körülvéve. A sárga gondolat az öröm és megelégedés pillanatát fejezi ki.
A narancssárga: felemelő és érdekfeszítő. Inspiráló. Az erő jele. Képesség és/vagy vágy mások irányítására. Ha a narancsszín erős ponttá válik, általában sárga glóriával párosul, ami aztán aranyszínű lesz jelölve, hogy az illető egy nagy spirituális tanár, aki képes egyedülálló képességeinek szemléltetésére. A narancsszínű gondolat a hatalom gyakorlásával és más emberek irányításának vágyával kapcsolatos.
A piros: materialista gondolatok, gondolatok a fizikai testről. Ha túlságosan domináns szín az Aurában, materialista beállítottságú embert jelöl.
A rózsaszín (=lila+piros): szeretet. A tiszta rózsaszín eléréséhez vegyíteni kell a lilát (a legmagasabb frekvencia, amit érzékelni tudunk) a pirossal (a legalacsonyabb). A rózsaszín Aura azt jelzi, hogy az illető megteremtette a tökéletes egyensúlyt a spirituális tudatosság és az anyagi létezés között. A legfejletebb embereknek nemcsak sárga glória van a fejük körül (amely egy állandóan erős pont az Aurájukban) de óriási rózsaszín Aurával is rendelkeznek, ami messzire kiterjed. A rózsaszín az Aurában nagyon ritka dolog a Földön, és mindössze átmeneti gondolatok formájában jelenik meg, sohasem erős pontként.


A piszkos színek jelentése
(színek, amelyek sötétebbnek tűnnek a háttérnél, és fényár helyett inkább füstre hasonlítanak)


A barna: felzaklató, nyugtalanító, materialista, spirituálisan tagadó.
A szürke: sötét, lehangolt gondolatok; tisztáttalan szándékok, a személyiség sötét oldalának jelenléte.
A kénsárga/zöldessárga (olyan mint a mustár): fájdalom vagy könnyedség hiánya, harag.

A fehér: súlyos betegség, szintetikus behatás (drogok). Miért is jelent a fehér szín az Aurában problémát? Mert a fehér leginkább a zajra hasonlít, nem olyan, mint a harmonikus színtónusok összessége (a monokromatikus színek). Lehetetlen a zajt összehangolni egy olyan zenekarral, ami harmonikus zenét játszik, ennélfogva a fehér Aura az egység hiányát jelzi mind testben mind lélekben. A Természet, melynek mi is a részei vagyunk, harmonikus. Ez az egység különálló rezgés "tónusok" vagy harmónikus frekvenciák formájában jelenik meg, ahogy azt részben a modern quantumfizika is leírja.Néhány órával a halál beállta előtt, az Aura fehérré válik és nagyban növekszik az intenzitása. Figyeld csak meg, hogy a legtöbb kúltúrában a halált FEHÉRNEK (nem pedig feketének) ábrázolják, mert a múltban az emberek látták a fehér Aurát a halál beállta előtt. Úgy tűnik, hogy őseink sokkal többet tudtak, mint aminek a beismerésére ma hajlandóak vagyunk.


Auránk és bioenergiánk felerősítése

1. Meditáció (a tudat kiürítése)
2. Öszpontosítás (a két gyakorlattal)
3. A környezet hozzáigazítása (mantrázás, színterápia)

Sok sikert hozzá Testvérem!


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe